KIASMA


 

Päkä näyttelystä Kiasman sivulta:

/Jani Leinonen haastaa meidät kyseenalaistamaan niin taiteen, politiikan kuin koulumaailman rakenteita ja toimintatapoja. Hän hyödyntää taiteessaan sekä median toimintatapoja, julkisuutta että sosiaalista mediaa.

Leinonen on käyttänyt erilaisia brändihahmoja useissa teoksissaan ja on näin kiinnittänyt huomiomme ylikansallisten yhtiöiden toimintamekanismeihin ja tuotantoprosesseihin, sekä mainonnan strategioihin. Leinosen kuvastossa brändimaskotit esiintyvät koulun opettajina ja siirtyvät mainosmarionetin roolista mediakriittisyyttä ja kansalaistottelemattomuutta opettaviksi aktivisteiksi.

”Tuotteita löytyy kaikkia ideologioita varten (…) Tuotteilla ja niitä edustavilla brändeillä on hirveän iso osa elämässämme, siksi niitä on kiinnostava käyttää taiteessa, ja ottaa niitä taiteen käyttöön ja kertoa niillä omia tarinoita, sellaisia, mitä yritykset eivät kerro,” toteaa Leinonen./


 

/ Jani Leinonen challenges us to question the structures and practices of art as well as politics and the world of education. He is a new kind of public artist, exploiting in his work the practices of the media, publicity and social media.

Jani Leinonen has used different brand characters in many of his works to draw attention to the operative and production methods of global companies and to their marketing strategies. In his imagery brand mascots are teachers, switching over from being marionettes of marketing to activists teaching critical media literacy and civil disobedience.

“There are products for every ideology (…) Products and their brands play an incredibly big part in our lives, that is why they are so interesting to use in art, to appropriate them for art and use them to tell stories that the companies are not telling.” says Leinonen.